medicinageneral_1024

Centre d’Especialistes Les Bòbiles es dedica a l’atenció en medicina general a Martorell.

–        Medicina general i de família.

–        Gestió de l’estrès laboral i personal. Ansietat.

–        Tècniques de cirurgia plàstica local en superfície cutània: cures i sutures de berrugues, lipomes, etc.

–        Dietes per controlar el colesterol, diabetis, obesitat i sobrepès.

<strong>Dr. Andreu Martínez Maeso</strong>
Dr. Andreu Martínez Maeso
Llicenciat en Medicina Cirurgia per la Universitat de Valencia l’any 1982.
Màster en Medicina de l’Exercici Físic i l’Esport en el departament de fisiologia de la Facultat de Medicina de València l’any 1993.
Col.legiat núm. 31898
<strong>Dr. Alonso Benavente Talavera</strong>
Dr. Alonso Benavente Talavera
Llicenciat en Medicina i
Cirurgia per la Universitat Católica San Maria de la Republica del Perú en 2007.
-Metge Especialista en Medicina de L’Educació Fisica i L’esport per la Universitat de
Barcelona a l’any 2018
Col. Num.
53152