acupuntura_1024

La Medicina de l’Esport és l’especialitat mèdica que es cuida de tot alló que vincula salut i activitat física, en ordre a la prevenció, tractament i recuperació de lesions i altres patologies relacionades amb l’esport. També se’n ocupa de la fisiologia de l’esforç i d’altres aspectes relacionats, com ara l’alimentació, material de prevenció i tractament de lesions, la podologia esportiva i la rehabilitació, totes elles en col·laboració amb els respectius especialistes.

 • Proves medic esportives:
  • Obtenir els objectius esportius amb seguretat
  • Valoracio general de la condició fisica. Prescripció i programació de l’exercici . Valoració antropomètrica. Nutricio esportiva amb objectius de salut i rendiment
  • Test d’avaluació cardiovascular en esforç. ECG
  • Test de lactats. Determinació dels llindars i definició de zones d’entrenament
 • Analítiques especifiques per esportistes de força i resistència
 • Consulta d’especialista en traumatologia
 • Consulta d’especialista en pediatria
 • Consulta de psicologia clínica (infants, adolescents i adults)
 • Fisioteràpia: tractament de lesions, embenament funcional, kinesio-tape, massarges de recuperació i activació, etc…
 • Nutrició esportiva: dietes de preparació i competició, guant muscular i pèrdua de pes.
 • Consulta de podologia: suports plantars, quirop+odies, tractament de durícies, ungles, etc.
 • Acupuntura i auriculoteràpia: lesions i trastorns funcionals del esportista.

Proves de medicina esportiva bàsica

• Historial mèdic-esportiu
• Antropometria bàsica (pes, alçada i BMI)
• Espirometria
• Auscultació cardiopulmonar
• ECG en repòs
• Mini prova d’esforç (Test de Ruffier monitoritzat)
• Exploració postura i flexibilitat
• Podoscòpia estàtica

Proves de medicina esportiva avançada

• Historial mèdic-esportiu
• Antropometria avançada (pes, alçada i BMI, % de greix, muscularitat, perímetres)
• Espirometria
• Auscultació cardiopulmonar
• Pressió arterial
• ECG en repòs
• Prova d’esforç en bicicleta de curses (monitorització de ECG, P.A., F.C., etc..)
• Exploració postura i flexibilitat
• Podoscòpia estàtica
<strong>Dr. Andreu Martínez Maeso</strong>
Dr. Andreu Martínez Maeso
Llicenciat en Medicina Cirurgia per la Universitat de Valencia l’any 1982.
Màster en Medicina de l’Exercici Físic i l’Esport en el departament de fisiologia de la Facultat de Medicina de València l’any 1993.
Col·legiat núm. 31898

<strong>Dr. Alonso Benavente Talavera</strong>
Dr. Alonso Benavente Talavera
Llicenciat en Medicina i
Cirurgia per la Universitat Católica San Maria de la Republica del Perú en 2007.
-Metge Especialista en Medicina de L’Educació Fisica i L’esport per la Universitat de
Barcelona a l’any 2018
Col. Num. 53152

<strong>Dr. Vicente Mateo Alcalá</strong>
Dr. Vicente Mateo AlcaláDoctor en Medicina i Cirurgia
.
Llicenciat en Medicina i Cirurgia en la Universidad de Zaragoza en l’1988. Especialista en Medicina de la Educació Física i l’Esport al 1996 en la Universitat de Barcelona.