Group

Realitzem totes les proves necessàries per l’obtenció o la pròrroga dels carnets de conducció, armes, animals perillosos, grues, seguretat privada i marina.

  • Anamnesi – historial mèdic
  • Proves psicotècniques
  • Audiometria
  • Valoració de la visió
  • Control de la pressió arterial

També signem certificats d’aptitud per proves físiques d’accés a cossos de seguretat i vigilància, oposicions, pesca submarina, estudis d’educació física i relacionats.